Przejdź do treści

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Sprawozdanie z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie koronawirusa z dnia 12.03.2020

W dniu wczorajszym 12 marca 2020r. Burmistrz Leśnej zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa COVID-19. Podczas spotkania dokonano przeglądu obowiązujących procedur oraz rozwiązań organizacyjnych związanych z wprowadzaniem w gminie Leśna rządowych rekomendacji i decyzji. Burmistrz zwrócił uwagę na dynamicznie rozwijającą się sytuację i podkreślił wagę działań profilaktycznych i konieczność bezwzględnego stosowania się do wydawanych zaleceń i zarządzeń.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Prosimy o unikanie lub zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia oraz unikania w miarę możliwości większych skupisk ludzi.

Od 12 marca 2020 r. zawieszone zostały na dwa tygodnie zajęcia we wszystkich placówkach szkolno-opiekuńczych. Apelujemy do uczniów i ich rodziców, by nie traktować wolnego czasu jak ferii i wykorzystać go efektywnie, ograniczając wychodzenie z domu do minimum. Od wczoraj również Urząd Miejski w Leśnej pracuje w sposób ograniczony. Zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zalecamy: W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, które znajdziecie Państwo w serwisach na stronach Głównego Inspektora SanitarnegoMinisterstwa Zdrowia, PSSE w Lubaniu oraz dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych. Osoby samotne, które nie mają zapewnionej opieki mogą zwracać się o pomoc do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 75 303 07 29.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 i masz objawy choroby (gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem) lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaniu, tel. 696 476 751 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego szpitala w Bolesławcu tel. 75 738 01 20


(opracował: Zbigniew Sołtys – Inspektor ds. kryzysowych, Obrony Cywilnej I p-poż.)