Przejdź do treści

Starosta zawiesza działanie punktów prawnych

W związku z sytuacją epidemiologiczną Starosta Lubański informuję, iż od 16.03.2020 r. do odwołania Powiat Lubański zawiesza działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady będą udzielane tylko za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość tj. telefon oraz e-mail.

Osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przed udzieleniem świadczenia składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie takiej pomocy, w którym zawarte jest oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej).