Przejdź do treści

Rozporządzenie wprowadzające ograniczenia w przemieszczaniu się osób

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób – głosi najnowsze rozporządzenie ministra zdrowia. Wskazane są cztery wyjątki.

W Dzienniku Ustaw ukazało się we wtorek wieczorem zmienione rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące stanu epidemii. Wprowadza ono zapowiedziane po południu przez rząd kolejne obostrzenia mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Polski.

Zgodnie z rozporządzeniem od środy, 25 marca do Wielkiej Soboty, 11 kwietnia zakazane będzie przemieszczania się osób, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

  • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej;
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie będą mogły poruszać się w ten sposób dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie (z tym że to ograniczenie nie dotyczy najbliższej rodziny).

Środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Poza zakazem przemieszczania się rząd wprowadza jednak kilka zmian. Nowe przepisy zakazują organizowania w okresie od 25 do 11 kwietnia zgromadzeń. Ograniczenia tego nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem pracy. Rozporządzenie stanowi także, że w tym okresie w obrzędach religijnych będzie mogło brać udział jednocześnie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP