Przejdź do treści

Stanowisko Burmistrza w sprawie wyborów prezydenckich

Przedstawiamy treść oświadczenia Burmistrza Leśnej, Szymona Surmacza:

Leśna, 31.03.2020

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Leśna,
Szanowne Koleżanki i Koledzy Samorządowcy,
Szanowni członkowie terenowych Komisji Wyborczych!

W ostatnich dniach i godzinach, coraz bardziej gorąca staje się dyskusja dotycząca przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie 10 maja 2020 r. Jako przedstawiciel samorządu leśniańskiego, wprost odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie wyborów „w terenie” oświadczam, że nie widzę obecnie – ani możliwości przeprowadzenia wyborów pod względem techniczno-organizacyjnym, ani możliwości podjęcia decyzji o organizacji wyborów w aspekcie moralnym – odpowiedzialności za zdrowie i życie wyborców, mieszkańców gminy.

Kontekst etyczny jest moim zdaniem oczywisty i dobrze ujął go w swoim stanowisku burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik w słowach: „Ja osobiście wolę nie być burmistrzem, niż mieć na sumieniu naszych mieszkańców, którzy zachorują bądź odejdą z tego świata”.

Odnośnie aspektów techniczno-organizacyjnych, jako zadeklarowany zwolennik udziału społecznego w sprawowaniu władzy – zwracam uwagę na bezpośredni wpływ obywateli na realizację wyborów. Władza samorządowa nie działa w próżni – dla sprawnej realizacji wyborów potrzebujemy zaangażowania – w skali naszej gminy ponad setki osób – jako członków komisji wyborczych i pracowników obsługi wyborów. Bez udziału członków komisji żadne wybory się nie odbędą. Już dziś – niektórzy z Państwa dają nam sygnały, że nie zgłoszą się do pracy w komisjach wyborczych, jeżeli kryzys koronawirusa nie zostanie ostatecznie opanowany.

Władze Leśnej, nie podejmą się zorganizowania spotkań i szkoleń dla członków komisji, które mogłyby narazić naszych mieszkańców na jakiekolwiek zagrożenie zdrowotne. Poza tym jestem przekonany, że mieszkańcy gminy – potencjalni członkowie tych komisji są na tyle rozsądni, że nie mielibyśmy dla kogo tych szkoleń i spotkań zorganizować.

Uważam, że oprócz zdecydowanego głosu władz samorządowych, należy także posłuchać głosu dziesiątek tysięcy obywateli – członków komisji wyborczych, bez których te wybory się nie odbędą i którzy swoją zdecydowaną postawą mogą przypomnieć o tym, że w demokratycznym kraju, nie da się rządzić oderwanymi od rzeczywistości i „woli ludu”, odgórnymi nakazami.

Szymon Surmacz
Burmistrz Leśnej


Uzupełnienie z 2.o4.2020

W związku z toczącą się w mediach społecznościowych dyskusją dotyczącą interpretacji powyższego oświadczenia, zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia burmistrza: