Przejdź do treści

Videokonferencja w starostwie lubańskim

We wtorek 31 marca 2020 r. o godz. 11:00 odbyła się wideokonferencja z udziałem Starosty Lubańskiego Walerego Czarneckiego, wójtów, burmistrzów i pracowników ds. kryzysowych powiatu lubańskie, szefów służb mundurowych, inspekcji sanitarnej oraz Łużyckiego Centrum Medycznego.

Tematem rozmów była aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu. Podczas wideokonferencji relację z działań w walce z wirusem SARS-CoV-2 zdali: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu, Komendant Powiatowy Policji, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz członek Zarządu ŁCM. Przedstawiciele samorządów mieli okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości w walce z epidemii koronawirusa.

Podczas dyskusji i wymiany informacji głos zabrał Burmistrz Leśnej poruszając temat braku personelu medycznego w NZOZ „Mediton” w Leśnej, prosząc dyrektora ŁCM o pomoc i pilne oddelegowanie lekarza do pracy w wymienionej przychodni. Burmistrz Leśnej zadeklarował również możliwość zakwaterowania dodatkowych sił porządkowych, gdyby zaistniała potrzeba wzmocnienia w działaniach prewencyjnych oraz kontroli osób przebywających w kwarantannie Komisariatu Policji w Leśnej.

Burmistrz Leśnej, wystąpił też z inicjatywą skierowania pisma do wojewody i ministrów dotyczącego zwiększenia liczby i przyspieszenia wykonywania testów dla osób podejrzanych o zarażenie wirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu lubańskiego, w szczególności na terenie gminy Leśna. Pismo zostało przesłane do konsultacji pozostałym uczestnikom konwentu, w celu zajęcia wspólnego stanowiska wszystkich wójtów i burmistrzów w powiecie.

Sporządził :
Zbigniew Sołtys inspektor ds. kryzysowych