Przejdź do treści

Zalecenia dla administratorów budynków

W związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o własne bezpieczeństwo zwracamy uwagę na to, aby powierzchnie, z którymi mamy bezpośredni kontakt, m.in. domofony, klamki od drzwi, poręcze były częste dezynfekowane.

Zadbajmy o nasze zdrowie i nie dopuśćmy do rozprzestrzenienia się wirusa.

  • Ustalono z zarządcą wspólnot, aby elementy wspólne narażone na częstszy kontakt były czyszczone przez Panie sprzątające, które zostały wyposażone w dodatkowe środki dezynfekujące,
  • Tam gdzie nie ma sprzątaczek na adres e-mail zarządu wspólnoty zostaną wysłane pisma z prośbą o zorganizowanie takich czynności przez współwłaścicieli,
  • W budynkach stanowiących 100% własności Gminy zostały wywieszone komunikaty z prośbą o częstsze dezynfekowanie powierzchni, z którymi mamy bezpośredni kontakt,