Przejdź do treści

Kwarantanna i zakażenia – najnowsze dane

Stan na 03.04.2020 to:

  • 12 osób zarażonych (dane z PSSE Lubań)
  • Liczba kwarantann – 208 osób

Podajemy listę zaleceń dla osób mających kwarantannę. Jest to bardzo ważne aby osoby te pozostały w izolacji i nie przyjmowały gości ani pod żadnym pozorem nie opuszczały domów.

Więcej informacji na stronie PSSE Lubań: http://psseluban.pl/…/zasady-kwarantanny-w-zwiazku-z-koron…/

Zalecenia dla osoby przebywającej w izolacji domowej.

W izolacji domowej należy przebywać do czasu, kiedy przestaniesz być potencjalnym źródłem zakażenia. Takie postępowanie pozwoli zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

• Przebywaj w dobrze wentylowanym pokoju jednoosobowym.

• Ogranicz liczbę domowników kontaktujących się z Tobą. Najlepiej kontaktuj się z jednym domownikiem, który jest zdrowy i nie ma chorób współistniejących. Poinformuj znajomych i bliskich o zakazie odwiedzin.

• Domownicy powinni pozostać w innym pokoju lub, jeśli nie jest to możliwe, należy zachować odległość co najmniej 1 metra. Śpij w osobnym łóżku.

• Ogranicz przemieszczanie się po mieszkaniu. Upewnij się, że wspólne przestrzenie (np.: kuchnia, łazienka) są dobrze wentylowane (np.: zostaw otwarte okno).
• Domownik (opiekun) powinien nosić maskę medyczną ściśle przylegającą do twarzy, gdy przebywa w tym samym pokoju co Ty.

• Nie należy dotykać masek podczas użytkowania. Jeśli maska zostanie zamoczona lub zabrudzona wydzielinami, należy ją natychmiast zmienić. Po użyciu należy wyrzucić maskę do wyznaczonego kosza na odpady znajdującego się w pomieszczeniu izolacji pacjenta i po jej zdjęciu wykonać higienę rąk.

• Przestrzegać higieny rąk. Po każdym kontakcie z osobą izolowaną lub po kontakcie z bezpośrednim otoczeniem izolowanego. Higienę rąk należy również wykonywać przed i po przygotowaniu posiłku, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i zawsze, gdy ręce wyglądają
na brudne. Zachowaj higienę rąk, używając mydła i ciepłej wody. Ewentualnie używaj chusteczek do rąk na bazie alkoholu.

• Podczas używania mydła i wody pożądane są jednorazowe ręczniki papierowe do suszenia rąk. Jeśli nie są dostępne, użyj dedykowanego ręcznika tylko dla Ciebie i wymień go, gdy stanie się mokry.

• Higiena układu oddechowego powinna być zawsze przestrzegana przez wszystkich, a szczególnie przez osoby chore. Należy zakrywać usta i nos podczas kaszlu lub kichania za pomocą chusteczek jednorazowego użytku lub kichać w zgięcie łokcia, a następnie wykonać higienę rąk. Zużyte chusteczki wyrzucać bezpośrednio po zużyciu, w taki sposób, aby nie były źródłem zakażenia dla innych

• Odpady wytwarzane przez izolowanego powinny być umieszczone w pojemniku wyłożonym workiem, i przechowywane w jego pokoju do czasu oddania ich do utylizacji.

• Unikaj innych rodzajów możliwego narażenia (nie dziel się przyborami do higieny, jedzeniem, papierosem, wydziel dla siebie naczynia, ręczniki, pościel). Naczynia po użyciu należy myć detergentem i ciepłą wodą lub poddać myciu w zmywarce.

• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami ustrojowymi, szczególnie wydzielinami jamy ustnej lub dróg oddechowych oraz stolcem.

• Codziennie myj i dezynfekuj często dotykane powierzchnie, używając zwykłego domowego środka dezynfekującego na bazie chloru – przygotuj roztwór zgodnie z zaleceniami producenta.

• Czyść i dezynfekuj powierzchnie łazienek i toalet co najmniej

raz dziennie za pomocą zwykłego domowego środka dezynfekującego na bazie chloru.

• Pierz ubrania, pościel, ręczniki kąpielowe i itp. Najlepiej prać w pralce w 60–90°C ze zwykłym detergentem domowym i dokładnie wysuszyć. Włóż użytą pościel do torby na pranie. Nie wstrząsaj zabrudzonym praniem i unikaj bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczonymi materiałami, nie wdychaj aerozolu.

• Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego powinni monitorować stan swojego zdrowia, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów zasięgnąć natychmiastowej telefonicznej porady lekarskiej.

• W przypadku konieczności transportu do placówki medycznej – Oddziału Zakaźnego – przygotuj niezbędne dokumenty (dowód osobisty, dokumentację medyczną, itp.) oraz rzeczy osobiste szczoteczkę do zębów, kosmetyki, kapcie, telefon, itp.). Czekaj na specjalistyczny transport – na czas transportu zostaniesz zabezpieczony w maskę medyczną i rękawice jednorazowego użytku lub specjalistyczny kombinezon – w zależności od sytuacji.

• Opiekun powinien także w trakcie 14 dniowej izolacji monitorować stan swojego zdrowia i zgłaszać niezwłocznie wszystkie niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu.