Przejdź do treści

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego ws. zawieszenia działalności niektórych placówek

W decyzji Wojewoda Dolnośląski poleca Starostom/Prezydentom miast/Burmistrzom/Wójtom
z terenu województwa dolnośląskiego czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa dolnośląskiego, w terminie od 25 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r.

Dotyczy to takich placówek jak:

  • placówki wsparcia dziennego;
  • dzienne domy i kluby seniora, w tym placówki działające w ramach Programu „Senior+”;
  • środowiskowe domy samopomocy;
  • warsztaty terapii zajęciowej.