Przejdź do treści

Koleją nadal nie pojedziemy przez granice

W niedzielę 26 kwietnia w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Uregulowano w nim kilka kwestii.

Kolejno:

  • przedłużono zakaz przemieszczania się pasażerów przez granice Polski koleją. Obowiązywał on do 26 kwietnia, teraz – do odwołania.
  • zwolniono z obowiązku noszenia rękawiczek podczas zakupów m.in. osoby, które nie mogą tego robić ze względu na stan zdrowia albo samodzielnie
  • zezwolono osobom wykonującym czynności służbowe lub zawodowe w obiektach praz placówkach handlowych i usługowych , a także w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania publiczne, na realizację obowiązku zakrywania ust i nosa (jeśli je obowiązuje) przy pomocy przyłbicy.

W ostatnim przypadku muszą być spełnione warunki: przyłbica jest dozwolona, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia  usług, lub inne stanowisko pracy, na którym wykonuje się czynności zawodowe lub służbowe, jest oddzielone od klientów lub interesantów dodatkową przesłoną ochronną.