Przejdź do treści

Szkoły, przedszkola, żłobki pozostają zamknięte – do 24 maja

Warunki epidemiologiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli. Uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

Minister Edukacji Narodowej podał harmonogram wiosennych egzaminów szkolnych. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznają do 31 lipca.

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się od 8 czerwca i potrwają do 29 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminach głównych i dodatkowych będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 i formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

W związku z nowymi terminami egzaminów naturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych.