Przejdź do treści

Obostrzenia dotyczące gospodarki

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe

Działalność galerii handlowych pozostaje ograniczona. Otwarte mogą być punkty usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz m.in. apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami, meblami. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów: – 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2 – 1 os/15 m2  – w sklepach powyżej 100 m2 Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Gastronomia Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie. Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko w dostarczaniu posiłków dla gości hotelowych do pokojów.

Salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu

W całym kraju salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a także kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym. Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:- używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe; – przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci (max. 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi), a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Hotele

Hotele dostępne są tylko m.in. dla: – służb mundurowych, – medyków, – dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, – dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego, – członków załogi samolotu, – kierowców wykonujących transport drogowy, – członków obsady pociągu, – dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, – dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym, – dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Sport i rekreacja

Zawieszona pozostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów, centrów fitness i stoków narciarskich. Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness: działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, przeznaczone dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego. Wydarzenia mogą odbywać się bez udziału publiczności.

Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. (Spała, Wałcz, Zakopane, Cetniewo, Szczyrk i Giżycko).

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja

Sanatoria i działalność uzdrowiskowa jest zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Ograniczenia w przemieszczaniu się

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są: – rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), – osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, – osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju. Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: – na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, – w autobusie, tramwaju i pociągu, – w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, – w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wprowadzenie tej zasady zależy od decyzji pracodawcy, – w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta, – u lekarza, w przychodni, w szpitalu – w kościele i szkole – w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.

Nie trzeba zasłaniać ust i nosa w lesie, w parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem. W zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:- całościowe zaburzenia rozwoju, – zaburzenia psychiczne, – niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, – trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

źródło: https://samorzad.pap.pl/